Danh sách người trúng thưởng:

Giải Ba:

Giải Nhì:

Giải Nhất:

Giải Đặc Biệt: